SAFETY GLASSES

  • SAFETY GLASSES
Producer: 3M
ŻÓŁTYTRANSPARENTNYSZARY/STALOWY

Easy product returns

Buy a product and check it in your own time, at home.
You can return the product without providing a reason within 14 days.
Show details
14 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within 14 days.
No stress and worry
Thanks to the integration with cheap returns you can purchase without stress and be sure that the return process will be hassle free.
Easy returns wizard
All returns processed by our shop are managed in a easy-to-use returns wizard which gives you the ability to send a return parcel.
Okulary ochronne 2820. - poliwкglanowe soczewki zapewniaj№ dobr№ wytrzymaіoњж na uderzenia - powіoka AS-AF, zapewniaj№ca doskonaі№ ochronк przed zarysowaniem i zaparowaniem szkieі - pierwsza klasa optyczna, zapewniaj№ca wysok№ optyczn№ przejrzystoњж, pozwalaj№ca na dіugotrwaіe , wygodne noszenie - sworznie zausznikуw sіuї№ce do regulacji k№ta soczewek - uchylne soczewki w kolorze przezroczystym - konstrukcja obejmuj№ca twarz, zwiкkszaj№ca ochronк boczn№ - dostкpne w tech kolorach soczewek: bezbarwnej, їуіtej oraz szarej - speіniaj№ wymagania normy EN166
Tech specs:
Kolor:
SZARY/STALOWY
Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews
pixel