ELECTRICIAN KIT

  • ELECTRICIAN KIT
Producer: 3M
ŻÓŁTYBIAŁYNIEBIESKI

Easy product returns

Buy a product and check it in your own time, at home.
You can return the product without providing a reason within 14 days.
Show details
14 days to withdraw from the contract
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within 14 days.
No stress and worry
Thanks to the integration with cheap returns you can purchase without stress and be sure that the return process will be hassle free.
Easy returns wizard
All returns processed by our shop are managed in a easy-to-use returns wizard which gives you the ability to send a return parcel.
Zestaw heіmowy dielektryczny dla przemysіu. - w skіad zestawu wchodzi heіm G3001 wraz z osіon№ poliwкglanow№ V4KK oraz nauszniki ochronne H31P3K-01 - zapewnia izolacjк elektryczn№ do 1000V oraz chroni przed іukiem elektrycznym zgodnie z GS-ET-29, klasa1- pr№d zwarcia do 4 Ka - heіm posiada pіynn№ regulacjк њrubow№, umoїliwiaj№c№ dokіadne dopasowanie rozmiaru - dziкki systemowi UVICATOR sygnalizuje, kiedy naleїy wymieniж heіm - osіona twarzy zapewnia szerokie pole ochrony - heіm testowany do temperatury -30°C - znajduje zastosowanie do pracy w miejscach. W ktуrych wystкpuje kontakt z elektrycznoњci№ - speіnia wymagania norm EN50365, EN166 oraz EN397
Tech specs:
Kolor:
NIEBIESKI
Ask for this product

If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible.

Fields marked with asterisk are required
Users reviews
pixel